فرم خود ارزیابی طرح شناسایی استعدادها و قابلیتها فردی مجتمع مس سرچشمهبرای تکمیل فرم و شرکت در طرح استعدادیابی ابتدا در سایت ثبت نام کنید یا اگر قبلا ثبت نام کرده اید، وارد سایت شوید.

اسکرول به بالا