کتاب خرده عادت ها

این کتاب راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت های خوب و از بین بردن عادت های بد نشان می دهد.
کتاب خرده عادت ها از شش بخش اصلی با عنوان های «اصول اولیه»، «قانون اول»، «قانون دوم»، «قانون سوم»، «قانون چهارم» و «ترفندهای پیشرفته» تشکیل می شود که در دل آنها بیست فصل مختلف قرار دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا