مستندات الکترونیکی

book-library-with-open-1024x1024

داوطلبان محترم آزمون سنجش علمی کارکنان

با سلام و احترام،
امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی در آزمون مذکور علاوه بر دفترچه ی تخصصی دفترچه ای فرایندی که سوالات آن مبتنی بر صنعت مس می باشد(ویژه ی هر امور) را نیز دراختیار شما داوطلب محترم قرار خواهد داد. تعداد سوالات دفترچه تخصصی ۵۰ و دفترچه ی فرایندی ۳۰ است.نمره ی هر سوال دفترچه تخصصی با ضریب ۲ و نمره ی هر سوال دفترچه ی فرایندی با ضریب نیم محاسبه خواهد شد. مراجع و معرفی کتاب های دفترچه ی تخصصی و کتاب های دفترچه فرایندی(ویژه هر امور) در  سایت امور آموزش و همچنین اینترانت شرکت ملی صنایع مس ایران (قسمت دسترسی سریع آموزش بخش منابع آموزشی)، در دسترس می باشد. شماره داخلی ۵۷۹۴ پاسخگوی سوالات داوطلبان محترم در این راستاست.

برای شما عزیزان، موفقیت و تندرستی را از خداوند منان خواستاریم.
امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی مجتمع مس سرچشمه

منابع دفترچه فرآیندی آزمون سنجش علمی کارکنان

سایر جزوات و منابع آموزشی

اسکرول به بالا

داوطلبان محترم آزمون سنجش علمی کارکنان

با سلام و احترام،
امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی در آزمون مذکور علاوه بر دفترچه ی تخصصی دفترچه ای فرایندی که سوالات آن مبتنی بر صنعت مس می باشد(ویژه ی هر امور) را نیز دراختیار شما داوطلب محترم قرار خواهد داد. تعداد سوالات دفترچه تخصصی ۵۰ و دفترچه ی فرایندی ۳۰ است.نمره ی هر سوال دفترچه تخصصی با ضریب ۲ و نمره ی هر سوال دفترچه ی فرایندی با ضریب نیم محاسبه خواهد شد. مراجع و معرفی کتاب های دفترچه ی تخصصی و کتاب های دفترچه فرایندی(ویژه هر امور) در  سایت امور آموزش و همچنین اینترانت شرکت ملی صنایع مس ایران (قسمت دسترسی سریع آموزش بخش منابع آموزشی)،در دسترس می باشد. شماره داخلی ۵۷۹۴ پاسخگوی سوالات داوطلبان محترم در این راستاست.

برای شما عزیزان، موفقیت و تندرستی را از خداوند منان خواستاریم.

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی مجتمع مس سرچشمه