فراخوان ثبت نام اردوی مسابقات ملی مهارت

اردوی مسابقات ملی مهارت

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان از بین فرزندان مستعد کارکنان و بازنشستگان برای شرکت در مسابقات کشوری ملی مهارت رشته کنترل صنعتی ثبت نام می کند .
شرایط شرکت کنندگان :
🔴 حد اکثر سن ۱۸ سال
🔴 محصل در یکی از گرایش های رشته برق یادارای مهارت های برقی
🔴 فرزند کارکنان یا بازنشستگان
🔴 پذیرش در مصاحبه تئوری و عملی

اردوی مسابقات ملی مهارت

اطلاعات مربوط به پدر یا مادر شاغل در شرکت مس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا