جلسه شورای راهبری مدیریت دانش برگزار شد

جلسه شورای راهبری مدیریت دانش برگزار شد

اولین جلسه شورای راهبری مدیریت دانش در سال جاری با حضور مدیریت محترم مجتمع و اعضای شورا برگزار شد. در این جلسه واحد مدیریت دانش امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی، گزارش کاملی از اقدامات شش‌ماهه نخست امسال ارائه کرد.

جلسه شورای راهبری مدیریت دانش برگزار شد

در بخش اول جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده برای مدیریت دانش اورهال ذوب ارائه شد. سپس نتایج ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش مجتمع که در تیر و مرداد انجام شده بود توسط تیم اجرایی ارائه شد.در این گزارش امار و اطلاعات شاخص‌های ارزیابی بلوغ، نتایج مصاحبه‌های انجام شده و در نهایت سطح بلوغ مجتمع برای شورای راهبری تبیین شد.
در بخش پایانی نیز ارکان جهت‌ساز مدیریت دانش که در ماه‌های مرداد و شهریور تدوین شده بود ارائه شد. این گزارش شامل چشم‌انداز، ماموریت، ریسک، ذینفعان، استراتژی‌ها و نقشه‌راه مدیریت دانش مجتمع بود.
در پایان نیز اعضای شورای راهبری ضمن تایید ارکان جهت‌ساز مدیریت دانش، نظرات و پیشنهادهای خود را برای بهبود اقدامات اجرایی ارائه کردند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا