تلاش مجدانه برای تحقق و توسعه نظام جامع مدیریت دانش در سطح مجتمع مس سرچشمه

کارشناس ارشد مطالعات آموزشی امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی مجتمع مس سرچشمه با اشاره به برخی از فعالیت‌های صورت گرفته توسط این واحد در راستای طرح جامع مدیریت دانش،محورهای کاری عمده در این رابطه را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه، پریا پارسایی اظهار داشت: در عصر کنونی که به عصر اطلاعات و دانش موسوم شده است مزیت اصلی، سرمایه دانشی نهفته در سازمان‌ها است و توسعه و پیشرفت آینده به جوامعی تعلق خواهد داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود اختصاص می‌دهند.

وی عنوان کرد: در طی چند سال اخیر بحث‌های زیادی در مورد اهمیت مدیریت دانش صورت گرفته و در همین راستا مدیریت دانش، محور فعالیت‌های مدیریتی در محیط شدیداً، رقابتی عصر کنونی است.

وی با بیان اینکه امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی نسبت به توسعه نظام جامع مدیریت دانش در سطح مجتمع در 4 محور اقدام نموده است، خاطرنشان کرد: باز مهندسی ساختار نظام جامع مدیریت دانش با هدف شناسایی، ثبت، اشتراک و به‌کارگیری دانش‌های ارزشمند در سطح مجتمع، ثبت تجربیات کارکنان در آستانه بازنشستگی با هدف تجلیل از ایشان و ماندگاری تجارب ارزشمند در مجتمع، مستندسازی تجارب و درس آموخته‌های حاصل از عملیات‌های صنعتی تولید و مسائل خاص در مجتمع نظیر اورهال و مستندسازی بحران‌های ایجاد شده در مجتمع نظیر مقابله با ویروس کرونا این محورهای چهارگانه به شمار می روند.

پارسایی تصریح کرد: با توجه به اینکه استقرار نظام جامع مدیریت دانش در شرکت مس به صورت رسمی از سال 1394 آغاز شده است، و از ابتدای امسال این طرح با رویکرد بازمهندسی ساختار مدیریت دانش شروع گردید و هم‌زمان با آن با توجه به ضرورت‌های موجود، سه پروژه دیگر کلید خورد.

کارشناس ارشد مطالعات آموزشی امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی مجتمع مس سرچشمه خاطرنشان کرد: تاکنون فعالیت‌های دیگری در این راستا انجام گرفته است که از جمله آن، ثبت دانش و مستندسازی درس‌آموخته‌های اورهال تیرماه  1399 امور تغلیظ، ثبت دانش و مستندسازی درس‌آموخته‌های اورهال آذرماه 1399 امور ذوب و برگزاری 16 جلسه درخت دانش مجتمع، در راستای طراحی درخت دانش مجتمع مس سرچشمه می باشد.

پارسایی در این زمینه ادامه داد:  تاکنون مراحل مرور دقیق اسناد و مدارک بالادستی و بررسی زنجیره ارزش مجتمع انجام شده است و نسخه اولیه درخت دانشِ امورها، ترسیم شده است.

کارشناس ارشد مطالعات آموزشی امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی مجتمع مس سرچشمه، برگزاری سلسله نشست های انتقال تجارب با خبرگان مجتمع مس سرچشمه را از دیگر اقدامات واحد خود برشمرد و گفت: تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مدیریت دانش شامل، تدوین آیین‌نامه استخراج دانش از کارکنان کلیدی، تدوین آیین‌نامه انگیزشی و پاداش‌دهی مدیریت دانش، تدوین آیین‌نامه ثبت دانش از کارکنان در آستانه بازنشستگی، تدوین آیین‌نامه مستندسازی درس‌آموخته‌های پروژه‌ها از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط واحد مطالعات آموزشی امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی مجتمع مس سرچشمه می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا