اصول و مبانی آینده پژوهی مدرن جلسه هفدهم مفاهیم اصلی و روند تکاملی برنامه ریزی بر مبنایی سناریو

اسکرول به بالا