فرم درخواست کارآموزی

بارگذاري مدارک

انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf
حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
فایل ها را به اینجا بکشید یا
حداکثر اندازه فایل: 1 MB, حداکثر تعداد فایل: 2.
  فایل ها را به اینجا بکشید یا
  حداکثر اندازه فایل: 2 MB, حداکثر تعداد فایل: 4.

   دانلود فایل مراحل کارآموزی در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

   دانلود فایل مدارک لازم برای تشکیل پرونده حراست و صدور کارت تردد

   دانلود فایل راهنما دوره ایمنی عمومی(مجازی)

   دانلود شیوه نامه ارائه گزارش کارآموزی

   اسکرول به بالا