دوره ایمنی عمومی ویژه پیمانکاران نیمه اول فروردین ماه ۱۴۰۲

جنسیت
تاریخ پیشنهادی آزمون کتبی(ضروری)

توجه: محل برگزاری آزمون، سالن سینمای شهرک مس سرچشمه خواهد بود.

محل برگزاری آزمون در صورت تغییر در همین وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد. لذا فراگیران محترم 2 روز قبل از آزمون جهت اطلاع از تغییرات احتمالی محل آزمون، به همین وب سایت مراجعه نمایند. 

مشاهده محتوای ایمنی عمومی

اسکرول به بالا