WINCC نرم افزار کنترل ومانیتورینگ

تاریخ و ساعت:

۲۸ آذر, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ب.ظ - ۱ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

  • جهت تغییر در سیستم های کنترل   WINCCآشنایی با نرم افزارهای مونیتورینگ

سرفصل های دوره:

External Tagتوسط کانال مرتبط و تعریف و تنظیمWinccبهPlc- s7 تشریح اتصال مستقیم;

Graphic Designer و محیط   Wincc محیط های کاری;

HMIمقدمه ای بر سطوح اتوماسیون صنعتی و سیستم های;

Server/Clientمختصری در خصوص آرایش سیستمهای منفرد و سیستمهای تحت شبکه بصورت;

Tag Management  و مبحث Tag و object تعریف;

Tag و نحوه ساخت  Process Tagging   مفهوم;

Template تعریف و تنظیم صفحات گرافیکی و استفاده از;

اجسام و چگونگی پیاده سازی آنEventتشریح;

امکانات و توانایی ها- Wincc  مقدمه ای  بر نرم افزار;

تشریح صفات اجسام و چگونگی دینامیک کردن صفات;

تعریف اشیا و استفاده از آنها و سمبول ها در صفحات گرافیکی;

توانایی ایجاد پروژه به روش INTEGRATED;

نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری جهت نصب و نحوه نصب و اشاره به طرز کار ماشین مجازی;و مروری اجمالی برقسمتهای مختلف آنWINCCمفهوم پروژه در

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا