PCS7- 1

تاریخ و ساعت:

۱ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۵ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

PCS7- 1

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا