مبانی،تشریح الزامات و مستندسازی براساس استاندارد ISO/IEC17025

تاریخ و ساعت:

۷ شهریور, ۱۴۰۱ ۶:۳۰ ق.ظ - ۸ شهریور, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا