Data Mine OC

تاریخ و ساعت:

۲۱ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ب.ظ - ۲۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

Data Mine OC

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا