آشنایی با نرم افزار data mine

DATA MINEآشنایی با نرم افزار

تاریخ و ساعت:

۲۰ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۴ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

DATA MINEآشنایی با نرم افزار

مدت : 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا