گزارش نویسی و مکاتبات اداری

تاریخ و ساعت:

۱ دی, ۱۳۹۹ ۷:۳۰ ق.ظ - ۳ دی, ۱۳۹۹ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

توانایی تهیه و تنظیم گزارشهای اداری

سرفصل های دوره:

  • انواع فرمها و گزارش- شناخت کارکردهای زبان بطور عام و کارکرد خبری بطور خاص
  • انواع مکاتبات اداری شامل: نامه، صورتجلسه، حکم، بخشنامه، دستورالعمل و آیین نامه
  • بررسی خطاهای دستوری شامل خطاهای دستوری و عنصرهای دستوری بیگانه
  • بررسی ساخت عمیق و ژرف زبان فارسی
  • توانایی تهیه و تنظیم گزارشهای اداری
  • ساخت نهایی گزارش شاکل فهرست، بدنه، نتیجه و پیشنهاد;شناخت و کاربرد رسم الخط صحیح، نشانه گذاری مناسب
  • ویرایش متن

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا