کوپلینگ ها و هم محور سازی

تاریخ و ساعت:

۲۳ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۵ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

کوپلینگ ها و هم محور سازی

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا