کالیبراسیون

تاریخ و ساعت:

۲۲ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۳ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

کالیبراسیون

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا