پیرومتالورژی استخراج مس

تاریخ و ساعت:

۳۰ فروردین, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

پیرومتالورژی استخراج مس

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا