پایگاه های داده

تاریخ و ساعت:

۳۱ شهریور, ۱۴۰۱ ۸:۳۰ ب.ظ - ۲۸ اسفند, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا