پاسخگویی و مسئولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر استاندارد ISO26000

تاریخ و ساعت:

۲۵ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۲۶ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

سرفصل های دوره:

الگو های برپاسازی نظام های مسئولیت پذیری اجتماعی;مسئولیت اجتماعی و سیستم مدیریت;مفاهیم مسئولیت پذیری اجتماعی و کنوانسیونهای بین المللی;نکات کلیدی دراستقرار نظام های مسئولیت پذیری اجتماعی;هفت اصل مسئولیت اجتماعی بر اساس استاندارد ISO 26000

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا