هیدرولیک عمومی (تکمیلی)

تاریخ و ساعت:

۱ بهمن, ۱۴۰۱ ۸:۳۰ ب.ظ - ۴ بهمن, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 0 (0 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا