نمونه برداری و آماده سازی نمونه

تاریخ و ساعت:

۱۶ بهمن, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۰ بهمن, ۱۴۰۰ - ۹:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 1
30 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: 320,000 تومان
تعداد: مجموع:

About Theتقویم آموزشی

تمام وقت بمدت 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا