نقشه خوانی برق

تاریخ و ساعت:

۲۰ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۳ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی, شهر مس

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 2
25 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: 260,000 تومان
تعداد: مجموع:

About The تقویم آموزشی

نقشه خوانی برق

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا