نرم افزار TIA Portal

تاریخ و ساعت:

۳۰ دی, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۲۳ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

 • AC آشنایی با سیستمهای کنترل دور موتورهای;
 • AC آشنایی با عملکرد موتورهای;
 • ACتوانایی چک وعیب یابی مدارات چپگرد و راست گرد موتورهای;
 • DC و ژنراتورهای DC توانایی تعمیر و سیم پیچی انواع موتورهای;
 • آشنایی با عملکرد انواع الکتروموتورهای موجود در ذوب;
 • آشنایی با عملکرد و تجهیزات انواع سیستمهای کنترل دورموتورها;
 • توانایی باز کردن و بستن سربندی الکتروموتورها;
 • توانایی عیب یابی و تعمیر ماشین های AC;
 • شناسایی انواع موتورهای صنعتی

سرفصل های دوره:

 • Online & Diagnostic در عیب یابی;
 • آشنایی با نرم افزار S7-TIAو قابلیتهای آن;
 • استفاده از Online Table برای Monitor & Modify & Force;
 • استفاده از وقفه ها در TIA;
 • توانایی برقراری ارتباط ONLINEبا PLCو HMI در سطوح مختلف;
 • توانایی بکارگیری دستورات برنامه نویسی LAD&FBD;
 • توانایی بکارگیری وقفه ها;توانایی تنظیم TAGها و تنظیم کارتهای I/O;
 • توانایی در انجام I/O CHECKو FORCEکردن در TIA;
 • وانایی مدیریت خطا;
 • توانایی پیکربندی S7-300و S7-400با  TIA;
 • توانایی پیکربندی پنلهای HMIبا TIA PORTAL;
 • معرفی Cross Reference جهت آنالیز پروژه ها;
 • معرفی S7 TIA Portal و قابلیت های آن;
 • نحوه گرفتن Backup از پروژه و آرشیو و بازیابی آن;
 • پیکربندی S7-1500 با TIA و برنامه ریزی آن;
 • پیکربندی S7-300 با TIA وبرنامه ریزی آن;
 • پیکربندی S7-400 با TIA و برنامه ریزی آن;
 • پیکربندی سیستم های HMI  در TIA و ارتباط آنها با PLC

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا