نرم افزار TIA Portal

تاریخ و ساعت:

۶ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۰ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

نرم افزار TIA Portal

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا