نرم افزار Civil 3D و کاربرد آن در معدن پیشرفته

تاریخ و ساعت:

۲۲ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۶ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

نرم افزار Civil 3D و کاربرد آن در معدن پیشرفته

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا