نرم افزار کنترل و مانیتورینگ -WINCCتکمیلی

تاریخ و ساعت:

۱۳ دی, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۷ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

 • WINCC نرم افزار کنترل ومانیتورینگ

سرفصل های دوره:

 • (Trending) Tag Logging مبحث;
 • DDE  از طریق Microsoft Excel  ارتباط با;
 • Global ScriptوC-Scriptنحوه استفاده از;
 • Horn استفاده از کارت صوت توسط;
 • OPC از طریق  PLC    ارتباط با;
 • Report  تعریف و استفاده از;
 • Report Designer محیط;
 • Sys Info با سیستم عامل از طریق کانال WINCCارتباط;
 • User Administration مبحث;
 • آشنایی با خصوصیات پروژه های یکپارچه;
 • توانایی ارشیو سازی ها TAGدر WINCC
 • ;توانایی انالیز و تحلیل مقادیر TAGهای ثبت شده در WINCC;
 • توانایی ایجاد صفحات گرافیکی و ارتباط آنها با محیط RUN TIME;
 • توانایی ایجاد پروژه به روش INTEGRATED;
 • توانایی برقراری ارتباط WINCC با اترنت به صورتREDUNDUNCY;
 • توانایی تنظیم ALARM LOGGING در WINCC;
 • توانایی تنظیم TAGدر WINCC
 • ;‌Alarm Logging مبحث

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا