نرم افزار شبیه سازی سیستم قدرت MATLAB SIMULINK

تاریخ و ساعت:

۲۵ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۲۸ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

سرفصل های دوره:

  • MATLAB  نحوه برقراری ارتباط کد و بلوک در نرم افزار;
  • MATLAB توصیف المانهای کتابخانه های;
  • SIMULINK معرفی;
  • Simpowersystem آموزش تولباکس;
  • پیاده سازی بیش از 10 تمرین تسلط;
  • کاربرد های مهندسی نرم افزار

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا