مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)

تاریخ و ساعت:

۱ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۵ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکانیک صنعتی(ویژه کارگران)

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا