موتورهای الکتریکیAC

تاریخ و ساعت:

۱۵ دی, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۹ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

  • AC آشنایی با سیستمهای کنترل دور موتورهای;
  • AC آشنایی با عملکرد موتورهای;
  • ACتوانایی چک وعیب یابی مدارات چپگرد و راست گرد موتورهای;
  • DC و ژنراتورهای DC توانایی تعمیر و سیم پیچی انواع موتورهای;
  • آشنایی با عملکرد انواع الکتروموتورهای موجود در ذوب;
  • آشنایی با عملکرد و تجهیزات انواع سیستمهای کنترل دورموتورها;
  • توانایی باز کردن و بستن سربندی الکتروموتورها;
  • توانایی عیب یابی و تعمیر ماشین های AC;
  • شناسایی انواع موتورهای صنعتی

سرفصل های دوره:

AC آشنایی با سیستمهای کنترل دور موتورهای;

AC آشنایی با عملکرد موتورهای;

AC روشهای حفاظت و تنظیم رله ها در موتورهای;

AC روشهای راه اندازی و کنترل دور موتور های;

AC محاسبه تلفات و راندمان در موتورهای;

ACتوانایی چک وعیب یابی مدارات چپگرد و راست گرد موتورهای;

DC و ژنراتورهای DC توانایی تعمیر و سیم پیچی انواع موتورهای;

آشنایی با انواع الکتروموتورهای موجود در قسمت مولیبدن ف خ ا

آشنایی با عملکرد انواع الکتروموتورهای موجود در ذوب;

آشنایی با عملکرد و تجهیزات انواع سیستمهای کنترل دورموتورها;

توانایی باز کردن و بستن سربندی الکتروموتورها;

توانایی عیب یابی و تعمیر ماشین های AC;

ساختمان و اصول کار موتور های آسنکرون روتور قفسی;

ساختمان و اصول کار موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی;

ساختمان و اصول کار موتورهای سنکرون;

شناسایی انواع موتورهای صنعتی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا