مهندسی انفجار پیشرفته

مهندسی انفجار پیشرفته

تاریخ و ساعت:

۲۶ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۵ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

آموزش معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مهندسی انفجار پیشرفته

مدت: 48 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا