مهندسی انفجار مقدماتی

مهندسی انفجار مقدماتی

تاریخ و ساعت:

۲۹ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۸ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

آموزش معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مهندسی انفجار مقدماتی

مدت: 48 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا