مقدماتیsolid worksمدل سازی با نرم افزار

تاریخ و ساعت:

۸ آبان, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۱۸ آبان, ۱۴۰۰ - ۹:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی, انتهای بلوار آموزش, شهر مس, کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

پاره وقت بمدت 36 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا