مفاهیم نقشه خوانی (تکمیلی)

تاریخ و ساعت:

۸ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۱۰ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور طراحي و بهره وري انرژي

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مفاهیم نقشه خوانی (تکمیلی)

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا