مطالعه مقاطع میکروسکوپی سنگهای اذرین

تاریخ و ساعت:

۹ اسفند, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲ اسفند, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

  • توانایی تشخیص کانی های مختلف در سنگ های آذرین در نمونه آزمایشگاهی

سرفصل های دوره:

تعیین مشخصات نوری کانی ها در زیر میکروسکوپ

ساخت مقاطع میکروسکوپی

شناسایی کانی های مرتبط با مس

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا