مراقبتکاری تخصصی واحد تیکنر

مراقبتکاری تخصصی واحد تیکنر

تاریخ و ساعت:

۲۷ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۳۱ شهریور, ۱۴۰۰ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مراقبتکاری تخصصی واحد تیکنر

مدت : 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا