مراقبتکاری تخصصی تغلیظ 2(خردایش-انتقال مواد-پرعیارکنی-فیلتر پرس)

تاریخ و ساعت:

۴ دی, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۷ دی, ۱۴۰۰ - ۹:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی, انتهای بلوار آموزش, شهر مس, کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

تمام وقت بمدت 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

Scroll to Top