مراقبتکاری بازرسی و رفع اتصال کوتاه بین آند و کاتد

تاریخ و ساعت:

۱ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور پالایشگاه و ریخته گریها

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مراقبتکاری بازرسی و رفع اتصال کوتاه بین آند و کاتد

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا