مدیریت انرژی در الکتروموتورها و درایو

تاریخ و ساعت:

۲۹ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۱:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مدیریت انرژی در الکتروموتورها و درایو

مدت: 6 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا