مدیریت استرس

تاریخ و ساعت:

۲۰ دی, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۲۱ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

سرفصل های دوره:

الگوی عملی استرس;بررسی راهکارهایی برای کاهش فشارهای روانی;علائم جسمانی وروانی فشارهای روانی;مفهوم فشارهای روانی;گروههای فشار

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا