محاسبه وزن و تعداد جزء نمونه بر اساس رابطه جی جهت نمونه برداری از سولفات باریم و سولفور پرک(ویژه کنترل کیفی مواد مصرفی )

تاریخ و ساعت:

۷ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۸ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور کنترل فرآیند و برنامه ریزی تولید

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

محاسبه وزن و تعداد جزء نمونه بر اساس رابطه جی جهت نمونه برداری از سولفات باریم و سولفور پرک(ویژه کنترل کیفی مواد مصرفی )

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا