مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد ISO45001:2018

تاریخ و ساعت:

۱۸ مرداد, ۱۴۰۱ ۶:۳۰ ق.ظ - ۱۹ مرداد, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 1
30 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: Free
تعداد: مجموع:

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا