مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد ISO45001:2018

تاریخ و ساعت:

۱۸ مرداد, ۱۴۰۱ ۶:۳۰ ق.ظ - ۱۹ مرداد, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا