مبانی نظام آراستگی 5s

تاریخ و ساعت:

۲۴ مرداد, ۱۴۰۱ ۶:۳۱ ق.ظ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (29 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا