مبانی نظام آراستگی 5s

تاریخ و ساعت:

۲۲ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱:۰۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مبانی نظام آراستگی 5s

مدتک 6 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا