مبانی نظام آراستگی 5s

تاریخ و ساعت:

۱۹ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۲۰ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

آشنایی با نظام آراستگی

سرفصل های دوره:

اصول5S;اهداف اجرایی5S;شکل گیری 5S;عوامل مؤثر در پیاده سازی 5S;مزایای پیاده سازی5S;نکات کلیدی در پیاده سازی5S

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا