لوپ کنترلی pid

لوپ کنترلیPID

تاریخ و ساعت:

۲ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۴ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

لوپ کنترلیPID

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا