قراردادها، مناقصات ومدیریت پیمان

تاریخ و ساعت:

۳۰ دی, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ب.ظ - ۲ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اهداف دوره:

توانایی برنامه ریزی جلسات مذاکره جهت خرید کالا

سرفصل های دوره:

  • اختیارات کارفرما
  • برنامه ریزی مناقصه های داخلی
  • تعهدات و تاییدات پیمانکار
  • توانایی برنامه ریزی جهت مناقصه های خارجی
  • روش ها و مراحل مناقصه
  • ساختار کمیسیون و کمیته فنی
  • شرایط فسخ اقاله و ابطال و فسخ قرارداد
  • عوامل اصلی قرارداد پیمانکاری
  • مدیریت پیمان به عنوان عامل چهارم
  • نحوه تحویل موقت و قطعی پیمان

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا