فرایند ذوب مس به روش فلش

تاریخ و ساعت:

۱۱ اسفند, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۸ اسفند, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی


هدف دوره:

 • آشنایی با تکنولوژی ذوب مس به روش فلش
 • آشنایی با سیستم غبارگیری از نوار نقاله ها
 • آشنایی با فرآیند ذوب مس کنسانتره در کوره فلش
 • آشنایی با قسمتهای مختلف واحد ذوب خاتون آباد
 • آشنایی با قسمتهای مختلف واحد فلش
 • آشنایی با نحوه ذوب مس به روش فلش
 • آشنایی با کیفیت و خواص مواد اولیه ورودی به کوره الکتریکی
 • آشنایی با کیفیت و خواص مواد اولیه ورودی به کوره فلش
 • توانایی ارزیابی و گزارش وضعیت غیر عادی موجود در خط تولید
 • توانایی بررسی میزان سوخت مصرفی مشعلهای کنسانتره و ستلر و هوای  واکنش
 • توانایی بررسی وضعیت کوره الکتریکی جهت شارژ مواد سرد و کک
 • توانایی کنترل تخلیه مات از کوره فلاش;توانایی کنترل فرآیند اختلاط مواد در از بینهای مواد
 • شناسایی اصول و روشهای ذوب مات در کوره های فلش
 • شناسایی انواع کنسانتره مس و خواص آنها
 • شناسایی ترکیب شیمیایی فرآیندذوب و تشکیل مات و سرباره در کوره الکتریکی
 • شناسایی خواص سرباره و مات و بلیستر
 • شناسایی زمان مناسب مات گیری از کوره
 • شناسایی سیستم انتقال مواد از انبار کنسانتره به  قسمت اختلاط مواد و خشک کن و بینهای ذخیره بالای کوره
 • شناسایی عوامل کنترلی و موثر در فرآیند تولید
 • شناسایی فرآیند تولید مس به روش فلش
 • شناسایی فرآیند ذوب فلاش ،عملیات کنورتر و عملیات ریخته گری آند;شناسایی قسمتهای مختلف واحد کوره الکتریکی
 • شناسایی قسمتهای مختلف واحد کوره فلاش
 • شناسایی کیفیت و خواص مواد اولیه ورودی به کوره فلش -الکتریکی – کنورتر

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با سیستم غبارگیری از نوار نقاله ها
 • آشنایی با فرآیند ذوب مات در کوره فلش
 • آشنایی با فرآیند ذوب مس کنسانتره در کوره فلش
 • آشنایی با قسمتهای مختلف واحد ذوب خاتون آباد
 • آشنایی با قسمتهای مختلف واحد فلش
 • آشنایی با کیفیت و خواص مواد اولیه ورودی به کوره الکتریکی
 • آشنایی با کیفیت و خواص مواد اولیه ورودی به کوره فلش
 • توانایی ارزیابی و گزارش وضعیت غیر عادی موجود در خط تولید
 • توانایی بررسی میزان سوخت مصرفی مشعلهای کنسانتره و ستلر و هوای  واکنش
 • توانایی بررسی وضعیت کوره الکتریکی جهت شارژ مواد سرد و کک
 • توانایی کنترل آنالیز کنسانتره و سیلیس ورودی به کوره های فلش و کنورتر
 • توانایی کنترل تخلیه مات از کوره فلاش
 • توانایی کنترل فرآیند اختلاط مواد در از بینهای مواد
 • روشهای ذوب تشعشعی (فرآیند ذوب اتوکمپو و اینکو)‏
 • شناسایی انواع کنسانتره مس و خواص آنها
 • شناسایی ترکیب شیمیایی فرآیند ذوب و تشکیل مات و سرباره در کوره فلش
 • شناسایی ترکیب شیمیایی فرآیندذوب و تشکیل مات و سرباره در کوره الکتریکی
 • شناسایی خواص سرباره و مات و بلیستر
 • شناسایی خواص مات و سرباره از نظر عیار – دما  – سیالیت
 • شناسایی زمان مناسب مات گیری از کوره;شناسایی سیستم انتقال مواد از انبار کنسانتره به  قسمت اختلاط مواد و خشک کن و بینهای ذخیره بالای کوره
 • شناسایی عوامل کنترلی و موثر در فرآیند تولید
 • شناسایی فرآیند تولید مس به روش فلش
 • شناسایی فرآیند ذوب فلاش ،عملیات کنورتر و عملیات ریخته گری آند
 • شناسایی قسمتهای مختلف واحد کوره الکتریکی
 • شناسایی قسمتهای مختلف واحد کوره فلاش
 • شناسایی کیفیت و خواص مواد اولیه ورودی به کوره فلش -الکتریکی – کنورتر
 • شیمی فیزیک، ترمودینامیک و سینتیک فرآیند ذوب کنسانتره و تشکیل مات درفرایند
 • فرآیندعملیات تولیدمات درکوره فلاش
 • ویژگیها، مزایا و معایب فرایندفلاش;پارامترها و عوامل فنی موُثر در فرآیند فلاش

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا