فرآیند عملیاتی الکترولیز و تاثیر آن بر انرژی

فرآیند عملیاتی الکترولیز و تاثیر آن بر انرژی

تاریخ و ساعت:

۱۴ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۸ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

فرآیند عملیاتی الکترولیز و تاثیر آن بر انرژی

مدت: 18ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا