فرآیند عملیاتی الکترولیز و تاثیر آن بر انرژی

تاریخ و ساعت:

۱۴ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۸ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

,

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 1
25 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: 210,000 تومان
تعداد: مجموع:

About The تقویم آموزشی

فرآیند عملیاتی الکترولیز و تاثیر آن بر انرژی

مدت: 18ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا