طراحی به کمک (2) Auto Cad

تاریخ و ساعت:

۱ فروردین, ۱۴۰۱ ۷:۳۰ ق.ظ - ۳۱ شهریور, ۱۴۰۱ - ۹:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا