شناسایی وطبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری

تاریخ و ساعت:

۱۳ دی, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۶ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

 • تسلط بر تشخیص و انتخاب الکترود جوش;
 • تسلط بر شناسایی انواع مواد مصرفی جوشکاری;
 • توانایی در نحوه انتخاب الکترود مناسب(جوشکاری و برشکاری)

سرفصل های دوره:

 • الکترود  دستی (روش شناسایی براساس استانداردهای مختلف)
 • سیم جوش (روش شناسایی براساس استانداردهای مختلف)
 • فولادها،چدن،آلومینیوم،مس و غیرهBase metalروش شناسایی و انتخاب
 • مواد مصرفی جوشکاری های پیشرفته(الکترواسلگ ،اصطکاکی،اصطکاکی اغتشاشی،لیزری،،مقاومتی،التراسونیک)
 • پوشش الکترود (اسیدی -بازی و غیره)
 • گویج زنی (روش انتخاب و شناسایی)
 • آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری
 • تسلط بر تشخیص و انتخاب الکترود جوش
 • تسلط بر شناسایی انواع مواد مصرفی جوشکاری
 • توانایی  کنترل و نظارت بر کار جوشکاران
 • توانایی شناخت انواع مواد مصرفی جوشکاری
 • توانایی کنترل عملکرد جوشکاران
 • فلاکس ها;فیلر ها;مواد مصرفی برشکاری;گازهای محافظ

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا